Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành một số thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng sau:

– Thu hồi toàn quốc viên nén bao phim AMK 625, số lô: 99R002, ngày SX: 09/4/2018, HD: 09/4/2020 do Công ty R.X. Manufacturing Co., Ltd. (Thailand) sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Độ hòa tan (Amoxicillin). Chi tiết nội dung công văn 17610/QLD-CL ngày 16/10/2019 xem tại đây.

– Thu hồi toàn quốc viên nang mềm Halaxamus (Acetylcystein 200 mg), SĐK: VD-25911-16, Số lô: 6880119; SX: 11/6/2019; HD: 11/6/2022 do Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm phong phú – Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng. Chi tiết công văn số 17995/QLD-CL ngày 18/10/2019 xem tại đây.

– Tạm dừng nhập khuẩu, phân phối, sử dụng thuốc viên nén LIV Z Tablets (Levocetirizine dihydrochloride 5mg) do công ty Maxtar Bio-Genics India sản xuất, Công ty cổ phần dược liệu Trung ương 2 (Phytopharma) nhập khẩu vì thuốc này chứa đồng phân cetirizine. Chi tiết công văn số 18023/QLD-CL ngày 18/10/2019 xem tại đây.

– Thu hồi toàn quốc Viên nén Methylprednisolone 16 mg, SĐK: VD19224-13, Số lô: 804060 NSX: 20.04.2018, HD: 20.04.2021 do Công ty TNHH dược phẩm USA-NIC sản xuất do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Độ hòa tan. Chi tiết Công văn 17364/QLD-CL xem tại đây.