Thu hồi thực phẩm bảo vệ sức khỏe Calci ABC

Thanh tra Bộ Y tế vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thu hồi một sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Cao Mai.

Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Cao Mai đã sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe Calci ABC lô số 021016, sản xuất ngày 21/10/2016, hạn sử dụng 20/10/2019 có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng. Hành vi này đã vi phạm quy định tại điểm a, Khoản 2, ĐIều 17, Nghị định số 80/2013/NĐ-CP và Điều 45 Nghị định số 119/2017/ND-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa. Lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Calci trên đã tiêu thụ trị giá hơn 6,9 triệu đồng.

Căn cứ vào các hành vi vi phạm trên, Thanh tra Bộ Y tế đã xử phạt Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Cao Mai hơn 18,4 triệu đồng. Cùng với quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Thanh tra Bộ Y tế cũng ban hành Quyết định thu hồi đối với lô sản phẩm trên. Trong vòng 10 ngày, Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Cao Mai chịu trách nhiệm tự tổ chức thu hồi và xử lý đối với lô sản phẩm vi phạm trên.